Ysgol Caer Elen

Ysgol Caer Elen

@YsgolCaerElen

Followers103
Following1
Hwlffordd
Joined on April 22, 2018
@YsgolCaerElen Statistics

We looked inside some of the tweets by @YsgolCaerElen and found useful information for you.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
8 days
Average replies
0
Average retweets
0
Average likes
1
Tweets with photos
0 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
5 / 100
Fun Fact

While the average religious leader can expect one retweet for every 500 followers, the average musician only sees one retweet for every 30,000 followers.

Cylchlythyr Y Dderwen - Haf 2019 Y Dderwen Newsletter - Summer 2019 Mwynhewch y Gwyliau!

0
0
0

I ddathlu ein blwyddyn gyntaf, dyma Ffilm Marchnata Ysgol Caer Elen i gloriannu llwyddiannau'r flwyddyn. At the end of our first year at Ysgol Caer Elen, here is a short Film to celebrate our achievements. Mwynhewch y Gwyliau!

0
2
7

Neges i atgoffa rhieni a disgyblion bydd yr ysgol ar gau ar Ddydd Gwener Gorffennaf 19eg. A message to remind parents and pupils that the school will be closed on Friday July 19th. Dymunwn wyliau hapus i bawb. We wish you all an enjoyable Summer holiday.

0
0
3

Llongyfarchiadau i dimoedd Cwis Llyfrau blwyddyn 4 a 6 ar gyrraedd y rownd nesaf. Pob lwc iddynt ddiwedd y mis! Congratulations to the year 4 and 6 ‘Cwis Llyfrau’ teams on getting through to the next round. Good luck!

0
0
3

Nodyn i atgoffa disgyblion Blwyddyn 7 ein bod ni’n dechrau’r hanner tymor ar Wythnos 2 - 29.04.19. Reminder for Year 7 pupils, we will be starting this term on Week 2 - 29.04.19.

0
0
0

Gwersi nofio/swimming lessons: Er gwybodaeth, fe fydd dosbarthiadau Gelert a Dwynwen yn mynychu gwersi nofio 🏊‍♀️ ar ôl gwyliau’r Pasg (dydd Llun). Pupils in classes Gelert and Dwynwen will be going swimming after the Easter holidays (Mondays). 🏊‍♀️

0
1
0

Nodyn i atgoffa rhieni fydd diwrnod HMS dydd Gwener yma, Ebrill 12fed. A reminder for parents that there is an INSET day on Friday, 12th of April.

0
1
4

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a gymerodd rhan yng Nghystadleuaeth Trawsgwlad Dyfed yng Nghaerfyrddin neithiwr. Bu Tîm Merched Blwyddyn 3 yn fuddugol a Mollie yn 5ed. Ymdrech arbennig! Diolch i Mrs Bethan Evans... https://www.facebook.com/YsgolCaerElen/posts/818480578508896 …

0
0
4

Dyma ychydig o luniau o’r Clwb Coginio yr wythnos hon. Pob lwc i aelod o flwyddyn 6 a fydd yn cystadlu heddiw yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd. These are some of the pictures of our Cookery Club this week.... https://www.facebook.com/523880134635610/posts/818311441859143/ …

0
0
1

Cystadleuaeth rygbi blynyddoedd 5 a 6 wedi ei ohirio heddiw yn Neyland. The rugby competition for Years 5 & 6 has been cancelled today in Neyland.

0
0
0
Next Page